nabidkaGORDION
Seznam zakázek Archiv zakázek HelpZřízení profilu zadavateleRegistrovat dodavatelePřihlásit se
FILTR
zobrazit všechny zakázky
pouze DNS
mimo DNS
Archiv zakázek
«««12345»»»
ID
Název veřejné zakázky
Druh řízení
Druh zakázky
Datum zadání zakázky
údaje o zadavateli
P17V00039432Studie obnovy parku na vrchu Vítkovězakázky malého rozsahuslužby03.02.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039435Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Milíčovský les a rybníkyzakázky malého rozsahuslužby22.02.2012 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00039336Údržba suchého poldru Čihadlazakázky malého rozsahuslužby22.04.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039348Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - velkoodběr na rok 2016jednací řízení bez uveř.dodávky12.11.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039349Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - maloodběr na rok 2016jednací řízení bez uveř.dodávky12.01.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039350Dodávka elektřiny pro odběrná místa ze sítí vysokého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016jednací řízení bez uveř.dodávky12.11.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039351Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí nízkého napětí pro orgány a organizace hlavního města Prahy na rok 2016jednací řízení bez uveř.dodávky12.11.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039409Obnova historických sadů a alejí v k. ú. Vokovice a Ruzynězakázky malého rozsahuslužby25.11.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P14V00018210Servisní úpravy a údržba řídicího systému a vizualizace kolektorůjednací řízení bez uveř.služby27.12.2013 00:00:00Hlavní město Praha
P16V00038962Mezinárodní designérská soutěž o návrh na nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavenísoutěž o návrhslužbyHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039465Úklidové službyzjednodušené podlimitníslužbyDomov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
P17V00039464Recepční službyzjednodušené podlimitníslužbyDomov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
P16V00039337Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolíjednací řízení bez uveř.stavební práce15.11.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00039222"Analýza využití areálu Pražské tržnice"zakázky malého rozsahuslužby11.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00039251„Procesní audit Odboru evidence, správy a využití majetku (Odbor SVM) a analýza efektivity ekonomického využití majetku HMP spravovaného SVM“zakázky malého rozsahuslužby11.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P15V00035193Základní a rozšířená podpora IS Ekonomika na období 2015-2017jednací řízení bez uveř.služby10.03.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039361Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkůmzakázky malého rozsahuslužby19.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00036245Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Letenské sady - severní částzakázky malého rozsahuslužby08.12.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P13V00010474Provozování sběrného dvora Voctářova v městské části Praha 8otevřené řízeníslužby17.12.2013 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P14V00020185Kolektor Hlávkův mostužší řízenístavební práce20.07.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039463Recepční službyzjednodušené podlimitníslužbyDomov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
P16V00038396ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavbaotevřené řízenístavební práce15.02.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038893Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24užší řízenístavební práce20.12.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038316Oprava MaR a elektro vybavení kolektoru JM st. 7/5otevřené řízenístavební práce13.10.2016 00:00:00Hlavní město Praha
P16V00039146Oprava nosných konstrukcí objektu TVEzakázky malého rozsahustavební práce20.04.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00037591Stavba č. 42692 "Výstavba domků Odlochovice" - stavební práceotevřené řízenístavební práce07.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038986První průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČRzakázky malého rozsahuslužby16.11.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039360Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0013 – Kozí Hřbety – kanalizace vč. komunikacezakázky malého rozsahuslužby08.09.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038741Oprava KPS Pejevové 3128, Praha 12 - Modřanyzakázky malého rozsahustavební práce26.08.2016 12:00:00Kolektory Praha, a. s.
P16V00036199Dílčí výzva k rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka čipových karet včetně služeb grafické a elektronické personalizace"rámcová smlouvadodávky26.01.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA