nabidkaGORDION
Seznam zakázek Archiv zakázek HelpZřízení profilu zadavateleRegistrovat dodavatelePřihlásit se
FILTR
zobrazit všechny zakázky
pouze DNS
mimo DNS
Archiv zakázek
«««12345»»»
ID
Název veřejné zakázky
Druh řízení
Druh zakázky
Datum zadání zakázky
údaje o zadavateli
P16V00037591Stavba č. 42692 "Výstavba domků Odlochovice" - stavební práceotevřené řízenístavební práce07.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038986První průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČRzakázky malého rozsahuslužby16.11.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039360Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0013 – Kozí Hřbety – kanalizace vč. komunikacezakázky malého rozsahuslužby08.09.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038741Oprava KPS Pejevové 3128, Praha 12 - Modřanyzakázky malého rozsahustavební práce26.08.2016 12:00:00Kolektory Praha, a. s.
P16V00036199Dílčí výzva k rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka čipových karet včetně služeb grafické a elektronické personalizace"rámcová smlouvadodávky26.01.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038566„Zlín, tř. T. Bati – smíšená stezka v úseku Váchova – Antonínova, I. etapa (západ) + II. etapa“zakázky malého rozsahustavební práce03.10.2017 00:00:00Statutární město Zlín
P17V00039448Pořízení PC, notebooků a příslušenstvízakázky malého rozsahudodávkyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P17V00039449Obsazení pracovní pozice interní auditorzakázky malého rozsahuslužbyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P17V00039450CAMP - tvorba a zpracování obsahu AV vrstvy rámcové expozicezakázky malého rozsahuslužbyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P16V00038925Úklid a čištění problematických lokalit 2016zakázky malého rozsahuslužby05.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039460Pořízení EPSotevřené řízenístavební práceHlavní město Praha
P16V00038774„Obnova dlážděných prostranství Petřín“zakázky malého rozsahustavební práce03.11.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039362Stavba č. 8268 Rokytka – rozvoj území, etapa 0006 Park Zahrádkyzakázky malého rozsahuslužby17.08.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039446Provedení inventury majetku kategorie IT - hardwarezakázky malého rozsahuslužbyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P15V00032174stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkouotevřené řízenístavební práce18.11.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00039253„Základní principy řízení MOS“zakázky malého rozsahuslužby11.10.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00036405Provozní podpora Informačního systému krizového řízenízjednodušené podlimitníslužby17.07.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039400Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020zakázky malého rozsahuslužby31.08.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039444CAMP - Podlaha výstavního sáluzakázky malého rozsahuslužbyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P14V00025478Rekonstrukce objektu Královské obora č.p. 74zjednodušené podlimitnístavební práce27.06.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039445Podnájem knihkupectví s kavárnou v objektu Centra architektury a městského plánování obecnéslužbyInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
P16V00038921Stavba č. 42935 P + R Opatov - projektová činnostotevřené řízeníslužby31.05.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038390stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, zpracování projektová dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoruužší řízeníslužby27.06.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P17V00039457Přezkoumání zákonnosti postupu u 46 VZ zadávaných TSK (5.DO)zakázky malého rozsahuslužby25.05.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038465Zajištění inženýrské činnosti - TDI a koordinátor BOZP na akci Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, P6 - přestavba žákovských šatenzakázky malého rozsahustavební práce18.09.2015 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038420TDI - VOŠES a SPŠPT, Podskalská 10, P2 - rekonstrukce fasády a oken Pštrossovazakázky malého rozsahustavební práce07.07.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038276Studie proveditelnosti stavebního záměru kolektoru Ječnáotevřené řízeníslužby24.06.2016 00:00:00Hlavní město Praha
P15V00034418Rekonstrukce budov Střední školy dostihového sportu a jezdectvíotevřené řízenístavební práce18.05.2016 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
P16V00038034Oprava protipožárních plynotěsných dveří v kolektoru Vysočanyobecnéstavební práce22.06.2016 00:00:00Hlavní město Praha
P16V00038942Stavba č. 42932 P + R Černý Most III., inženýrská činnostzjednodušené podlimitníslužby22.02.2017 00:00:00HLAVNÍ MĚSTO PRAHA